Razstavljalci seznam

Seznam razstavljavcev za COMPTECH 2017 je v pripravi.