Program za šole in mladino

Program za šole in mladino  vsako leto nadgrajujemo.

Tudi letos posebej za obiske šol pripravljamo brezplačna predavanja in delavnice s podočja fotografije, računalništva, robotike, tehnike in glasbe.

Arhiv 2016
Arhiv 2015